“Environmental Governance  in Latin America and the Caribbean: Developing Frameworks for the Sustainable and Equitable Use of Natural Resources” (ENGOV) eindigde in februari 2015. ENGOV was een gezamenlijk onderzoeksproject tussen Latijns-Amerikaanse en Europese onderzoekers, gefinancierd door de Europese Commissie. ENGOV It gericht op de obstakels en de mogelijkheden van duurzame productiesystemen, zodat ze zowel economische ontwikkeling als een grotere bijdrage van kennis en een rechtvaardige verdeling van voordelen via etnische, sociaaleconomische en genderlijnen kunnen genereren om armoede, uitsluiting en aantasting van het milieu in de regio.

OVER ENGOV

“Environmental Governance in Latin America and the Caribbean: Developing Frameworks for the Sustainable and Equitable Use of Natural Resources” (ENGOV) is een gezamenlijk onderzoeksproject tussen Latijns-Amerikaanse en Europese onderzoekers, gefinancierd door de Europese Commissie. ENGOV richt zich op de obstakels en de mogelijkheden van duurzame productiesystemen, zodat ze zowel economische ontwikkeling als een grotere bijdrage van kennis en een rechtvaardige verdeling van voordelen kunnen genereren via etnische, sociaaleconomische en genderrichtlijnen om armoede, uitsluiting en aantasting van het milieu te verminderen in de regio.

ENGOV richt zich op een reeks belangrijke aspecten en actoren bij het vormgeven van milieubeheer in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het richt zich op recente initiatieven die zijn voorgesteld door staats-, particuliere en maatschappelijke groepen die zich richten op meerdere doelen van duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en lokale ontwikkeling.

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied herbergen bijna de helft van ‘s werelds tropische bossen, een kwart van ‘s werelds potentieel bouwland, een derde van de zoetwaterreserves en een belangrijke reeks minerale reserves. Ook is creatine een goed voorbeeld van een mineraal.Tegelijkertijd is de regio verantwoordelijk voor een derde van de CO2-uitstoot in de wereld door veranderingen in landgebruik en wordt de regio geconfronteerd met grotere kwetsbaarheden als gevolg van klimaatverandering, zoals overstromingen, aardverschuivingen, orkanen, droogtes, uitbraken van plagen en terugtrekkende ijstijden. In deze context, waar natuurlijke hulpbronnen een sleutelrol spelen in het lokale levensonderhoud en in de nationale economie, zijn nieuwe initiatieven van sociale bewegingen, nationale regeringen en particuliere bedrijven naar voren gekomen als manieren om hardnekkige ongelijkheden te bestrijden, sociale onrechtvaardigheden en niet-duurzame productie. Hoe die initiatieven zich hebben ontwikkeld en of ze al dan niet tastbare oplossingen voor ecologische en sociale uitdagingen vormen, moet nog worden beantwoord. ENGOV pakt deze vragen aan vanuit een ge├»ntegreerd perspectief, waarbij de Latijns-Amerikaanse stem naar voren komt.

VOOR WIE IS HET?

Milieubeheer is een relevant onderwerp voor een breed scala aan belanghebbenden, waaronder academici, overheidsinstanties, maatschappelijke organisaties en particuliere bedrijven. De leden van het ENGOV-consortium onderhouden nauw contact met deze belanghebbenden om kennis op te bouwen en uit te wisselen en om de vertaling van empirische bevindingen naar beleidssuggesties ter verbetering van het bestuur in de regio te vergemakkelijken. Daarnaast viert ENGOV de samenwerking met de media als een manier om het niet-academische publiek in de regio en in het buitenland bewust te maken van de milieu-uitdagingen en kansen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Het ENGOV-project gaat verder dan academische ontwikkeling en be├»nvloedt ook milieubeheer in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied door directe of indirecte betrokkenheid bij beleidsmakers. Door een actieve deelname van Latijns-Amerikaanse partners, brengt ENGOV een perspectief vanuit het “Zuiden” om de uitdagingen van bestuur aan te gaan bij het duurzaam en rechtvaardig gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Bovendien betrekt ENGOV een nieuwe generatie sociale wetenschappers in een internationaal onderzoeksnetwerk.

Website is in ontwikkeling door Hello Marketing – SEO bureau